Monday, October 13, 2008

Sekitar Rumah Terbuka Parlimen Pokok Sena
Rumah Terbuka YB Tuan Haji Mahfuz Omar Ahli Parlimen Pokok Sena

Perpaduan Kaum Bernula di Kedah- YB Phahrolrazi


Oleh: WADIASSOFI JAAFAR
ALOR STAR 10 Oktober: Lima belas tahun yang lalu pada tahun 1993,Dewan Perhimpunan China Kedah telah menganjurkan secara besar-besaranPesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-10 di Stadium Darul Aman, di sini.
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Membasmi Kemiskinan,Kerja Raya, Pertanian, Industri Asas Tani, Bekalan Air, Sumber Air danTenaga, YB. Dato' Haji Ir. Phahrolrazi Haji Zawawi berkata, pada kaliini, lima buah persatuan utama iaitu Kwangtung, Hokkien, Hakka, Hainandan Teochew bergabung tenaga untuk mempersembahkan satu lagi pestaiaitu Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-25 di Persisiran TanjungChali, di sini.
"Saya berharap pesta ini dapat mencapai objektifnya untukmemperkenalkan kebudayaan bangsa Cina di Negara ini kepada semua,termasuk bangsa-bangsa lain, pelawat-pelawat daripada luar negeri dannegara, di samping mempromosikan keistimewaan Negeri Kedah sebagaisebuah negeri yang aman, damai dan sejahtera," jelasnya.
Menurutnya, sempena pesta ini, satu simposium kebudayaan akandianjurkan dan di antara penceramahnya termasuklah ahli cendekiawandan penyelidik daripada Negeri China, Taiwan dan Singapura telahdijemput untuk berkongsi buah fikiran dan hasil kajian mereka.
Mengikut sejarah, katanya, perpaduan pelbagai kaum telah bermula diLembah Bujang, Merbok di mana terdapatnya pelayar-pelayar kapal dansaudagar-saudagar daripada India, Arab dan China telah menjadikanGunung Jerai sebagai pedoman untuk berlabuh.
"Kaji-selidik di Kota Kuala Kedah telah menunjukkan sejarah penempatanorang Cina di Negeri Kedah telah bermula lebih lama lagi sebelumkemerdekaan. Semua ini adalah sumber dan panduan hidup kita bersama disini sekiranya terdapat kajian-kajian yang lebih mendalam," katanya.
Beliau yang mewakili Menteri Besar turut mengesyorkan agar DewanPerhimpunan China Kedah meneruskan usaha dan semangat demimempertingkatkan daya tarikan negeri Kedah sebagai satu tempat yangselesa untuk didiami dan satu tempat pelancongan yang unik dan kayadengan budaya.
"Kebudayaan ialah cara hidup yang merangkumi adat resam, kepercayaan,cara pemikiran mungkin akan lebih memahami cara hidup bangsa Cina,begitu juga bangsa Cina akan lebih memahami budaya persatuanmasing-masing," ujarnya.
Tambahnya, antara hidup budaya yang penting ialah mewarisi budaya yangmulia kepada generasi muda pada hari ini di mana semangat dan jiwabangsa yang murni perlu disemai di hati golongan berkenaan.
Posted by Warta Darul Aman Daily at 3:14 PM